Ngân sách tốt nhất tìm rượu dưới $ 10

Kiểm tra một số loại rượu vang giá trị tốt nhất của thị trường, ngay khoảng mốc $ 10 (một số sẽ có giá lên hoặc xuống $ 2-3 tùy theo thị trường của bạn và bán lẻ). Những loại rượu thân thiện với ngân sách này có khả năng tiếp cận người tiêu dùng tốt ở những điểm giá rất dễ chịu. Họ rất dễ tìm, dễ uống và rất thân thiện với thực phẩm (ba điều kiện tiên quyết mà hầu hết những người yêu thích rượu vang đánh giá cao!).